Harmonogram štúdia 2015/16


Zimný semester 

21.09.2015 - 14.02.2016
slávnostné otvorenie akad. roka21.09.2015
výučba21.09.2015 - 15.11.2015
18.11.2015 - 20.12.2015
rektorské voľno16.11.2015
zimné prázdniny24.12.2015 - 06.01.2016
skúšobné obdobie21.12.2015 - 23.12.2015
07.01.2016 - 14.02.2016
Letný semester15.02.2016 - 03.07.2016
výučba15.02.2016 - 22.03.2016
30.03.2016 - 22.05.2016
jarné prázdniny23.03.2016 - 29.03.2016
skúšobné obdobie23.05.2016 - 03.07.2016
letné prázdniny18.07.2016 - 14.08.2016
Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúšobné obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin 29 (pracovných dní).
Rektorské voľno 1 deň.

Na stiahnutie: Študijný poriadok a Smernica dekana Stavebnej fakulty STU k študijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.