3. Študijné plány

1. Študijný plán si pripraví doktorand v spolupráci so školiteľom v systéme AIS.
 

2. Po nástupe školiteľ v spolupráci s doktorandom pripraví, zostaví a predloží podrobný študijný plán doktoranda do 21 dní od zápisu doktoranda na štúdium. Študijný plán schváli garant a spolugaranti pre daný vedný odbor na ÚH SAV a predloží odborovej komisii, a to do 30 dní od zápisu doktoranda na štúdium.

 

3. Študijný plán obsahuje:

  1. zoznam prednášok a seminárov, ktoré doktorand absolvuje v študijnej časti denného štúdia;
  2. zoznam základnej a odporúčanej študijnej literatúry;
  3. termín dizertačnej skúšky;
  4. bližšiu špecifikáciu náplne pedagogickej činnosti doktoranda v dennej forme DŠ;
  5. návrh na absolvovanie odborných kurzov, príp. aj návrh na absolvovanie študijných pobytov doma a v zahraničí, účasť na konferenciách, seminároch a pod.
 
Dokument Individuálny študijný plán vo formáte Adobe PDF na stiahnutie.