Odborová komisia

Študijný program:  Vodohospodárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru:      5.1.6. Vodné stavby

Členovia pre študijný odbor 5.1.6. Vodné stavby:

1. prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - spolugarant, Stavebná fakulta STU Bratislava
2. prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
3. prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
4. prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
5. doc. Ing. Radomil Květon, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
6. Ing. Ľubomír Lichner, CSc., Ústav hydrológie SAV Bratislava
7. doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Členovia pre študijný odbor 6.4.2. Hydromeliorácie:
8. prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - garant, Stavebná fakulta STU Bratislava
9. doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
10. doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
11. doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
12. prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
13. RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., Slovenský hydrometeorologický ústav SAV Bratislava
14. RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie SAV Bratislava