4. Dizertačná skúška

Pri dizertačnej skúške sa na ÚH sAV postupuje podľa pravidiel STU