7. Študenti ÚH SAV

Na ÚH SAV v školskom roku 2015/2016 študujú:

denní


Mgr. Branislav Pramuk
Ing. Valentín Sočuvka
Ing. Petr Dušek
Mgr. Pavel Krajčí
Mgr. Anton Zvala


školiteľ


RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
Ing. Vvetta Velísková, CSc.
Ing. Vvetta Velísková, CSc.
RNDr. Ladislav Holko, CSc.
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.